Bài giảng Hình học 11 §5 Góc

1)Góc giữa hai đường thẳng

Ví du :Cho hình chóp SABCD có SA vg (ABCD)

Hãy xác định góc ( SB , CD) và ( SD , BC )

 

ppt16 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 01/12/2016 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hình học 11 §5 Góc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1)Góc giữa hai đường thẳng§ 5 Gócaba’b’OOb’Oa’O0  (a , b )  900baababb’a’(a , b )= 900(a , b )= O0Ví du :Cho hình chóp SABCD có SA(ABCD)Hãy xác định góc ( SB , CD) và ( SD , BC )CBASD(SB ,CD) = SBA(SD ,BC) = SDA2)Góc giữa một đường thẳng và một mặt phẳngaP2)Góc giữa một đường thẳng và một mặt phẳngPa’a(a , (P) )= Kí hiệuĐịnh nghĩa00  (a , (P) )  9002)Góc giữa một đường thẳng va ømột mặt phẳngPaa’a(a , (P) )=Oo2)Góc giữa một đường thẳng và một mặt phẳngaP(a ; (P)) = 900CBASVí dụ : cho tứ diện SABC có SA (ABC) Hãy xác định góc ( SB , (ABC)) vàø ( SC , (ABC)(SB ,(ABC)) = SBA(SC ,(ABC)) = SCA3)Góc giữa hai mặt phẳngPQabO0  (P ; Q)  900Định nghĩa:ab(P , Q) = Oo3)Góc giữa hai mặt phẳngQP3)Góc giữa hai mặt phẳng((P) ; (Q)) = 9003)Góc giữa hai mặt phẳngaPQbRabpq((P) ; (Q) ) = ( a , b ) 900VD : Cho tứ diện ABC D có ACD cân tại A và BCD cân tại B ; gọi M là trung điểm của CD , Hãy xác định góc ( (ACD) , (BCD) DCBAM((ACD) , (BCD)) = AMB  9004) Nhị diện Pa4) Nhị diện aMNa4) Nhị diện Paxy

File đính kèm:

  • pptGoc giua 2 duong thang.ppt