Bài giảng Đại số 11: Các quy tắc tính đạo hàm

Hãy nêu quy tắc tính đạo hàm của hàm số f(x)

tại điểm x0 theo định nghĩa.

Áp dụng: Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số sau tại điểm x0

 

ppt8 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 24/11/2016 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số 11: Các quy tắc tính đạo hàm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIEÅM TRACâu 1:Hãy nêu quy tắc tính đạo hàm của hàm số tại điểm theo định nghĩa. Áp dụng: Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số sau tại điểm Tìm đạo hàm của hàm số trên , rồi suy ra .Câu 2:CAÙC QUY TAÉC 1) Đạo hàm của tổng hay hiệu hai hàm số:Định lí 1: SGK trang 196. Chứng minh:a) Tại mỗi điểm , ta có: b) Chứng minh tương tự.Ví dụ 1:Tìm đạo hàm của hàm số trên khoảng .Ví dụ 2:Cho hàm số . Tính Nhận xét: 2) Đạo hàm của tích hai hàm số:Định lí 2: SGK trang 198. Chứng minh: SGK trang 198.Nhận xét: Ví dụ 2: Tìm đạo hàm của mỗi hàm số sau:Ví dụ 1: Tính đạo hàm của hàm số y = f(x) trong mỗi trường hợp sau:XIN CAÙM ÔN SÖÏ CHUÙ YÙ

File đính kèm:

  • pptCac quy tac tinh dao ham.ppt