Bài giảng Đại số 10: Ôn tập Chương I

Câu 3: Tập hợp các ước chung của 10 và 45 là :

 a. {1; 5} b. {1 ; 2 ; 5} c. (1; 5) d. {1 ; 5 ; 10}

Câu 4 : Cho hai tập hợp A = { 1; 5 } và B = (1 ; 6 ] . Hợp của A và B là :

 a. [ 1 ; 6 ] b. ( 1 ; 5 ) c. [ 1 ; 5 ] d. {5}

 

pptx14 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/11/2016 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số 10: Ôn tập Chương I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP CHƯƠNG IA.Trắc nghiệm : Khoanh tròn vào câu trả lời mà em chọn !Câu 1 : Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai ? a. b. c. d.Câu 2 : Phủ định của mệnh đề chứa biến : a. b. c. d. Câu 3: Tập hợp các ước chung của 10 và 45 là : a. {1; 5} b. {1 ; 2 ; 5} c. (1; 5) d. {1 ; 5 ; 10}Câu 4 : Cho hai tập hợp A = { 1; 5 } và B = (1 ; 6 ] . Hợp của A và B là : a. [ 1 ; 6 ] b. ( 1 ; 5 ) c. [ 1 ; 5 ] d. {5}      bdaÔN TẬP CHƯƠNG ITrắc nghiệm :Câu 5 : Cho tập hợp A= ( 2;5 ], B= (3;8). Tập hợp A \ B là : a. ( 2 ; 3 ] b. ( 2 ; 8 ] c. ( 3 ; 5 ) d. [ 3 ; 5 ]Câu 6 : Cho 2 tập hợp A = [ – 2 ; 3 ] ; B = ( 1 ; 4 ]. Tập hợp : là : a. ( 1 ; 3] b. [ –2 ; 4 ] c. ( 3 ; 4 ) d. [ – 2 ; 1 )Câu 7 : Cho tập . Phần bù của tập A trong tập số thực R là : Câu 8 : Tập hợp các số hữu tỉ thỏa mãn : ( x2 + 5x + 4 ) ( 2x2 –7x +6) = 0 là : a. {–1 ; –4; 2} b. {2} c. {–1; – 4; 3; 2} Câu 9 : Trong một thí nghiệm hằng số C được xác định gần đúng là 2,43865 với độ chính xác d = 0,00312 . Dựa vào d ta có các chữ số chắc của C là : a. 2; 4; 3 b. 2; 4 c. 2 d. 2;4;3; 8 aa   dÔN TẬP CHƯƠNG ITrắc nghiệm :Câu 10 : Cho số thực a < 0. Điều kiện cần và đủ để :Câu 11 : Cho . Số quy tròn của số 42575421 là : a. 42575000 b. 42575400 c. 42576400 d. 42576000  a                     ÔN TẬP CHƯƠNG I          ÔN TẬP CHƯƠNG I       ÔN TẬP CHƯƠNG IBài 4 : Xác định các tập hợp : và biểu diễn chúng trên trục số ? a. b. Giảia. Ta có : ////////////[ ]////////////// - 4 7 Ta có : ////////////////[ ]//////////////// 1 4       ÔN TẬP CHƯƠNG IBài 4 : Xác định các tập hợp : và biểu diễn chúng trên trục số ? a. b. Giải Ta có : /////////////[ )/////////////// - 4 1Ta có : ///////////////////( ]/////////// 4 7       ÔN TẬP CHƯƠNG IBài 4 : Xác định các tập hợp : và biểu diễn chúng trên trục số ? a. b. Giải b. Ta có : ]///////////[ -∞ - 2 3 +∞Ta có : ///////////////////////////////////////// -∞ +∞       ÔN TẬP CHƯƠNG IBài 4 : Xác định các tập hợp : và biểu diễn chúng trên trục số ? a. b. Giải Ta có : ]//////////////////////////// -∞ - 2 +∞Ta có : //////////////[ -∞ 3 +∞       ÔN TẬP CHƯƠNG IBài 5 : Chứng minh rằng : a. Nếu thì b. Nếu thì Giảia. Ta chứng minh : Ta có :Ta chứng minh : Ta có :                ÔN TẬP CHƯƠNG IBài 5 : Chứng minh rằng : a. Nếu thì b. Nếu thì Giải Từ (1) và (2) b. Ta có :             ÔN TẬP CHƯƠNG I Về nhà ôn tập : - Các vấn đề liên quan đến mệnh đề ; chứng minh định lí - Các vấn đề liên quan đến tập hợp Sai số tuyệt đối , tương đối , số quy tròn , chữ số chắc Chuẩn bị : Kiểm tra 45’ chương I

File đính kèm:

  • pptxON TAP CHUONG I DAI SO 10.pptx