Bài giảng Đại số 10 §2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (tt)

Dạng phương trình |f(x)| = g(x)

Phương pháp giải

Cách 1

Dùng định nghĩa của giá trị tuyệt đối để khử dấu giá trị tuyệt đối.

Cách 2

Khử giá trị tuyệt đối bằng cách bình phương hai vế của phương trình (chú ý điều kiện).

 

ppt16 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/11/2016 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số 10 §2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (tt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hệ số aKết luận (1) Có nghiệm duy nhất(1) Vô nghiệm (1) Nghiệm đúng với mọi x Giải và biện luận pt: ax+b = 0Kiểm tra bài cũ§2. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI (tt)1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đốiPhương pháp giải Dạng phương trình |f(x)| = g(x)Cách 1Dùng định nghĩa của giá trị tuyệt đối để khử dấu giá trị tuyệt đối.Cách 2Khử giá trị tuyệt đối bằng cách bình phương hai vế của phương trình (chú ý điều kiện).1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đốiPhương pháp giải Dạng phương trình |f(x)| = g(x)Cách 1Dùng định nghĩa của giá trị tuyệt đối để khử dấu giá trị tuyệt đối.Ví dụ 1: giải phương trình |x-2| = 2x+1 (1)GiảiTh1: x ≥ 2 thì pt (1) trở thành:  x = -3 Th2: x < 2 thì pt (1) trở thành:  3x = 1  x = 1/3Vậy tập nghiệm của pt (1) là: S = {1/3} x-2 = 2x+1-(x-2)= 2x+1LoạiNhận Chú ýLẽ ra phải ghi đúng:Học sinh thường mắc sai lầm ghi sai là: Lẽ ra phải ghi đúng: Học sinh thường mắc sai lầm ghi sai là:Ví dụ 1: giải phương trình |x-2| = 2x+1 (1) Chú ý1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đốiDạng phương trình |f(x)| = g(x)Phương pháp giải Cách 2Khử giá trị tuyệt đối bằng cách bình phương hai vế của phương trình (chú ý điều kiện).1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đốiVí dụ 1: giải phương trình |x-2| = 2x+1 (1)GiảiVậy tập nghiệm của pt (1) là: S = {1/3} Chú ýHọc sinh thường mắc sai khi bình phương hai vế mà: Không đặt điều kiện. Không thử nghiệm vào phương trình ban đầu.Ví dụ 1: giải phương trình |x-2| = 2x+1 (1)Giải Thay x = -3 và x =1/3 vào pt (1) thì chỉ có x =1/3 thỏa phương trình (1).Vậy tập nghiệm của pt (1) là: S ={1/3}1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đốiThử lại2 nghiệm này có phải là nghiệm pt (1) không???2. Phương trình chứa ẩn dưới dấu cănDạng phương trìnhPhương pháp giải Khử căn bằng cách bình phương hai vế của phương trình (chú ý điều kiện).2. Phương trình chứa ẩn dưới dấu cănVí dụ 2: giải phương trìnhGiải Vậy tập nghiệm của pt là: S ={6}3x+7=(x-1)2CỦNG CỐ Dạng phương trình |f(x)| = g(x)Phương pháp giải Cách 1Dùng định nghĩa của giá trị tuyệt đối để khử dấu giá trị tuyệt đối.Dạng phương trình |f(x)| = g(x)Phương pháp giải Cách 2Khử giá trị tuyệt đối bằng cách bình phương hai vế của phương trình (chú ý điều kiện).CỦNG CỐ Dạng phương trình Phương pháp giải Khử căn bằng cách bình phương hai vế của phương trình (chú ý điều kiện).CỦNG CỐBài tập nhómNhóm 1: giải phương trình: |3x-2| = 2x+3Nhóm 2: giải phương trình: |2x+5| = x2+5x+1Nhóm 3: giải phương trình: |2-3x| = 8Nhóm 4: giải phương trình:Nhóm 5: giải phương trình:Nhóm 6: giải phương trình:

File đính kèm:

  • pptPHUONG TRINH QUI VE B1 B2.ppt