Bài giảng Đại lớp 10 Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

1, Nêu cách xác định giá trị tuyệt đối của một số, một biểu thức ?

2, Nêu điều kiện xác định của biểu thức ?

 

ppt10 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/11/2016 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại lớp 10 Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚPBÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAIKiểm tra bài cũ1, Nêu cách xác định giá trị tuyệt đối của một số, một biểu thức ?2, Nêu điều kiện xác định của biểu thức ? Bài 2 PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI2, Phương trình chứa ẩn trong dấu căn bậc hai = g(x)f(x)1, Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối =f(x)g(x)b) | | = x = 1x = -3 c) | | = => Pt vô nghiệma) | | =xx x2 2== -x + 12 2 2x + 1x + 1== -3- 2x-3 2 Bài 2 PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAIIII. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối1. Ví dụ 1: Giải các phương trình sauB1: đk g(x) 0B2: (1) f(x) = g(x) f(x) = - g(x)B3: Kết luận3. Ví dụ 2: Giải các phương trình saua) | x – 3 | = 2x + 1 (1)b) | 2x – 1 | = x (2)c) | 2x – 3 | = x – 1 (3)d) | 2 – x | = x (4)2. Cách giải phương trình (1)f(x)= g(x)b) | | = x = 1x = -3 c) | | = => Pt vô nghiệma) | | =xx x2 2== -x + 12 2 2x + 1x + 1== -3- 2x-3 2 Bài 2 PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAIIII. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối1. Ví dụ 1: Giải các phương trình sauB1: đk g(x) 0B2: (1) f(x) = g(x) f(x) = - g(x)B3: Kết luận3. Ví dụ 2: Giải các phương trình sau2. Cách giải phương trình (1) =f(x)g(x)a) | x – 3 | = 2x + 1 (1)b) | 2x – 1 | = x (2)c) | 2x – 3 | = x – 1 (3)d) | 2 – x | = x (4) Bài 2 PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAIIV. Phương trình chứa ẩn trong dấu căn bậc hai2. Ví dụ : Giải các phương trình sau1. Cách giải phương trình (2) = g(x)f(x)f(x) = [ g(x) ] 2 (2) g(x) 0III. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối =a) = 2 (3)c) x + 2 = x – 2 (2)b) 4 - x = x + 1 (4)d) x2 + 2 x - 42 (1) CỦNG CỐPhương trình quy về phương trình bậcnhất, bậc haiPhương trình chứa ẩn trong dấu căn bậc haiPhương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đốiB1: đk g(x) 0B2: (1) f(x) = g(x) f(x) = - g(x)B3: Kết luận = g(x)f(x) =f(x)g(x)f(x) = [ g(x) ] 2 g(x) 0Xin cảm ơn quý thầy cô và các em!BÀI TẬP CỦNG CỐCâu1. Lời giải đúng của pt (1) là: 3x – 5 = 2x A (1) x = 5x = 1 3x – 5 = 2x 3x – 5 = - 2x (1) x = 5x = 1 3x – 5 = 2x 3x – 5 = - 2x B Đk : 2x > 0 x > 0 (1) x = 5 (thoả mãn) x = 1 (thoả mãn) 3x – 5 = 2x 3x – 5 = - 2x C Đk : 2x 0 x 0 (1) 3x – 5 = 2x 3x – 5 = - 2x D Đk : 2x 0 x 0 x = 5x = 1Vậy pt có hai nghiệm x = 5 hoặc x = 1BÀI TẬP CỦNG CỐACCâu2. Lời giải đúng của pt (2) là: 2x + 5 = x + 1x +1 0 2x + 5 = (x +1)2 x = 2 x - 1x2– 4 = 0x - 1 x = -2 (loại) x = 2 (thoả mãn)(2) Vậy pt có một nghiệm x = 2Bx - 1 x = 4 (thoả mãn) x = 2 (thoả mãn) x +1 0 (2x + 5)2 = (x +1)2x - 1x2+ 6x +8 =0(2) Vậy pt có hai nghiệm x = 2 hoặc x = 42x +5 0 2x + 5 = (x +1)2x x2– 4 = 0xx = -2 (thoả mãn) x = 2 (thoả mãn)(2) Vậy pt có hai nghiệm x = 2 hoặc x = 4

File đính kèm:

  • pptphuong trinh quy ve ptbn bh.ppt