Bài giảng Đại 10 Bài 2: Biểu đồ

I. BIỂU ĐỒ TẦN SUẤT HÌNH CỘT VÀ ĐƯỜNG GẤP KHÚC TẦN SUẤT

1. Biểu đồ tần suất hình cột

2. Đường gấp khúc tần suất

 

ppt10 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 22/11/2016 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại 10 Bài 2: Biểu đồ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BIỂU ĐỒBài 2I. BIỂU ĐỒ TẦN SUẤT HÌNH CỘT VÀ ĐƯỜNG GẤP KHÚC TẦN SUẤTLớp số đo chiều cao (cm)Tần sốTần suất (%)[150;156)616,7[156;162)1233,3[162;168)1336,1[168;174]513,9Cộng311001. Biểu đồ tần suất hình cộtVí dụ 1I. BIỂU ĐỒ TẦN SUẤT HÌNH CỘT VÀ ĐƯỜNG GẤP KHÚC TẦN SUẤT1. Biểu đồ tần suất hình cột15015616216817416.733.336.113,9Chiều caoTần suấtchiều cao (cm)Tần suất (%)[150;156)16,7[156;162)33,3[162;168)36,1[168;174]13,9Cộng100Chiều cao (cm)Tần suất (%)[150;156)16,7[156;162)33,3[162;168)36,1[168;174]13,9Cộng100I. BIỂU ĐỒ TẦN SUẤT HÌNH CỘT VÀ ĐƯỜNG GẤP KHÚC TẦN SUẤT2. Đường gấp khúc tần suất150156162168174Chiều caoTần suất15315916517116.733.336.113,9Chiều cao (cm)Tần suất (%)[150;156)16,7[156;162)33,3[162;168)36,1[168;174]13,9Cộng100I. BiỂU ĐỒ TẦN SUẤT HÌNH CỘT VÀ ĐƯỜNG GẤP KHÚC TẦN SUẤT2. Đường gấp khúc tần suấtLớp nhiệt độ (0C)Tần suất (%)[15; 17)16,7[17; 19)43,3[19; 21)36,7[21; 23]3,3Cộng100% Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh từ 1961 đến 1990 (30 năm)I. BIỂU ĐỒ TẦN SỐ HÌNH CỘT VÀ ĐƯỜNG GẤP KHÚC TẦN SUẤT2. Đường gấp khúc tần suấtNhiệt độTần suất15171921223,336,743,316,7Lớp nhiệt độ (0C)Tần suất (%)[15; 17)16,7[17; 19)43,3[19; 21)36,7[21; 23]3,3Cộng100%II. BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠTCác thành phần kinh tếSố phần trăm(1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước23,7(2)Khu vực ngoài quốc doanh47,3(3) Khu vực đầu tư nước ngoài29,0Cộng10023,7%23,7%29,0%47,3%Lớp nhiệt độ (0C)Tần suất (%)[15; 17)16,7[17; 19)43,3[19; 21)36,7[21; 23]3,3Cộng100%3,3%16,7%36,7%43,3%II. BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠTII. BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠTCác thành phần kinh tếSố phần trăm1. Khu vực doanh nghiệp nhà nước22,02. Khu vực ngoài quốc doanh39,93. Khu vực đầu tư nước ngoài38,1Cộng100Kiến thức trọng tâm: Đọc và vẽ được: Biểu đồ tần suất hình cột Đường gấp khúc tần suất2. Đọc được biểu đồ hình quạt

File đính kèm:

  • pptBIEU DO.ppt